iOS 14.0 + GPS
Android 6.0 + GPS

De app verzamelt geen gegevens en gebruikt huidige locatie alleen intern.

Bekende problemen zullen hier bijgewerkt worden.