LeidenBleauLeiden

bb6

 

 

 

 

 

 

 

De ingekleurde historische kaart van Leiden door Blaeu is omgezet naar 3d en als DVD productie ingesloten bij een boek Ongekend Leiden.

Opdrachtgever: Unit monument en archeologie Leiden.

Dit product is gemaakt door – Sebastiaan Zwezerijnen – Anco Dijkman – Martin Lambeek – Belinda Kampf – Ilarie Hoevenaars – Nicholas Maddern – Axe Kooi.